Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

  • echtscheidingen
  • verdeling gemeenschap van goederen en afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
  • ontbinding geregistreerd partnerschap
  • alimentatie voor partner en kinderen
  • opstellen ouderschapsplan: zorgregeling kinderen
  • ouderlijk gezag / voogdij
  • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
  • vaderschapsactie / ontkenning vaderschap / gerechtelijke vaststelling vaderschap / vervangende toestemming tot erkenning

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

- Personen- en familierecht​

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de

Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd

hoofdrechtsgebied.

Mediation

  • Samen uw scheiding middels een mediation regelen

          zie ook: http://www.scheidenwat.nu

Algemeen civiel recht

  • verbintenissenrecht (contractenrecht, straat- en contactverbod)

0