Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

 • echtscheidingen
 • verdeling gemeenschap van goederen en afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • alimentatie voor partner en kinderen
 • opstellen ouderschapsplan: zorgregeling kinderen
 • ouderlijk gezag / voogdij
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • vaderschapsactie / ontkenning vaderschap / gerechtelijke vaststelling vaderschap / vervangende toestemming tot erkenning

Mediation

 • Samen uw scheiding middels een mediation regelen

          zie ook: http://www.scheidenwat.nu

Algemeen civiel recht

 • verbintenissenrecht (contractenrecht, straat- en contactverbod)
 • incasso