Mijn Blog

Blog

Herziening Wet Partneralimentatie

Posted on 24 December, 2018 at 7:21

PARTNERALIMENTATIE; DE HERZIENING VAN DE BESTAANDE REGELING KOMT ER NU ECHT AAN!

Kortgeleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Met dit wetsvoorstel wordt ernaar gestreefd de duur van de partneralimentatie terug te brengen van twaalf naar maximaal vijf jaar.

Het grootste verschil met de bestaande regeling is dat de duur van de partneralimentatie aanzienlijk wordt beperkt, namelijk tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.  Dus stel het huwelijk heeft 6 jaar geduurd, dan is er maximaal 3 jaar recht op partneralimentatie. Ben je 12 jaar getrouwd geweest, dan duurt de partneralimentatie maximaal 5 jaar.

De duur van het huwelijk wordt berekend over de periode vanaf de datum huwelijk tot aan de datum indiening verzoekschrift echtscheiding (en dus niet tot aan de datum inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand).

Uitzonderingen

Op deze hoofdregel zijn wel een aantal uitzonderingen:

  1. als het jongste kind onder de 12 jaar is dan duurt de alimentatieverplichting door tot het bereiken van de 12-jarige leeftijd van het kind;
  2. als de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en het huwelijk in ieder geval 15 jaar heeft geduurd, is er recht op 10 jaar partneralimentatie;
  3. als het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar na de echtscheiding recht op AOW, duurt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd;
  4. het bereiken van de AOW-leeftijd betekent niet automatisch het einde van de onderhoudsverplichting;
  5. het wordt niet mogelijk om al op voorhand in de huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over de partneralimentatie. Indien partijen toch in de huwelijkse voorwaarden zouden afspreken dat er geen alimentatie verschuldigd is, dan zijn die afspraken ongeldig.

Hardheidsclausule

Het blijft mogelijk om een beroep te doen op een hardheidsclausule, namelijk als de beëindiging van de alimentatie zeer ingrijpend is. Dus in schrijnende gevallen, bijvoorbeeld als een  alimentatiegerechtigde voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek is geworden, kan de de alimentatieplicht worden verlengd. Dit verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor het eindigen van de partneralimentatie worden ingediend. De rechter bepaalt of verlenging noodzakelijk en mogelijk is.

Nieuwe wet geldt niet voor bestaande alimentaties

De nieuwe wet geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen (naar verwachting vanaf 1 januari 2020). Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

Als de wet wordt gewijzigd, dan heeft dat alleen gevolgen voor partners die na de inwerkingtreding een beroep doen op alimentatie. De wet geldt dus uitdrukkelijk niet voor ‘oude/lopende gevallen’.  Voor wie op dit moment al partneralimentatie betaalt of ontvangt, blijft de maximale termijn van 12 jaar gelden. De nieuwe wet heeft hier dus geen invloed op.

Categories: nieuws

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

143 Comments

Reply patland
17:23 on 13 February, 2022 
patland 7b17bfd26b https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgID_xNCvCAwLEgZDb3Vyc2UYgICAv__apgkMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDA0JCsiggMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgID_pPuNCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgPKMmAoMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDAkKiTpgoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgMDAoKfSCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwOy56goMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDAoLP2qwoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgMDg5YueCQwLEgZDb3Vyc2UYgIDAkOi87QoMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDA4M_llggMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgMCAkaq1CgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwI6uoAgMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDAkKvC-woMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgID_xIGECwwLEgZDb3Vyc2UYgICA_8SBxAgMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDA0PzwjQoMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgICf6_fOCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgKHwkwoMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDA4OzMvAkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgMDgj9LMCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDA4I_22QsMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDAoLOD0QkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgIDfqZzzCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwMfrnQkMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDAkMv-6wsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgMCAxOyeCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNH8hQkMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDA4MzL2QkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
http://yoshikoikuma.sblo.jp/article/181208914.html
Reply nadlima
16:58 on 17 February, 2022 
nadlima 7b17bfd26b https://coub.com/stories/2946780-verified-cakewalk-sonar-x1-usb-p
ortable
https://coub.com/stories/2946779-hot-downloadpianolearningbookpdf
inhindi
https://coub.com/stories/2946781-essentials-of-business-communica
tion-10th-edition-pdf-free-download-fixed
https://coub.com/stories/2946783-recoil-tank-game-link-download-f
or-windows-7-64-bit
https://coub.com/stories/2947957-scarica-cartone-le-5-leggende-it
a-torrent-thicoi
https://coub.com/stories/2947956-repack-download-fast-and-furious
-8-english-1080p
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgMDAp4S1CwwLEgZDb3Vyc2UYgICAn8SntgkMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDAoImw9wsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgIDf8Z7HCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNjmnAsMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDA4O-LowsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgID_-J-fCgwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgNKLpggMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDAwIWdigsMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcH
I5CxIEVXNlchiAgMDAgOTMCwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAwJXryAkMCxIIQWN0aXZpdHk
YgIDA4J6P9wkMogEQNTcyODg4NTg4Mjc0ODkyOA
http://thespringfieldpaper.com/myhealthstore.org/myhealthstore.or
g/vistatest/component/kide/%3Eessay